Bewegend en spelend leren

Via thema’s zoals ‘de seizoenen’ of ‘de prehistorie’, leert uw kind de wereld kennen. Vakken als aardrijkskunde, biologie of geschiedenis komen spelenderwijs aan bod.
De kracht van onze leraren is hun talent, bij uw kind passende lesvormen te bedenken. Binnen het thema prehistorie bouwen de kinderen bijvoorbeeld samen aan hunebedden en kleien ze dinosaurussen. De technologische vernieuwing in de jaren zestig ontdekken ze door te onderzoeken hoe de eerste televisie eruitzag. Ze lezen erover en schrijven muurkranten. We zingen en praten over die tijd. Samen verwerken we zo de kennis en samen denken we na over wat we graag nog meer willen leren.

Rekenen doen we via een innovatief rekenprogramma op de tablet, maar ook via renspelletjes op het plein. Taalonderwijs doen we schrijvend op papier achter het bureau, maar ook rondlopend langs op de grond verspreide woorden. Zo spreken we alle leerstijlen, en alle kinderen, aan.