Met plezier naar school gaan

We werken de hele dag aan een fijne sfeer in de klas en op het plein. Want een plezierige schooltijd vinden we het allerbelangrijkste voor uw kind en voor u. De sociale vorming van onze leerlingen spreken we doorlopend aan via de thema’s van de Kracht van 8.

Ik ben mezelf:
Wie ben ik en welke talenten heb ik? Dit gaat over eigenwaarde krijgen.

Eerlijk zijn:
Wat is waar voor jou? En voor een ander? Eerlijk je gevoelens uiten helpt bij conflictoplossing.

Rekening houden met elkaar:
Dit gaat over respect en vriendschap. Over anders zijn zonder dat iemand jou daarop veroordeelt.

Samenwerken en elkaar helpen:
Zo ontdek je dat iedereen zijn eigen specifieke waarde heeft in spel- en leersituaties.

Luisteren naar elkaar:
Door echt te verstaan wat iemand zegt, krijg je meer zicht op en begrip voor elkaars wensen.

Zeggen wat je graag wilt:
Als je niet zegt wat je wilt, kan de ander dat niet weten. Vertel je wens met respect, en houd het positief.

Laten we op nieuw beginnen:
Vergeven en opnieuw beginnen geeft ruimte en vrijheid om verder te gaan.

Iedereen hoort erbij:
Elk mens is deel van een groep, een klas, een gezin, een volk. Samen aan de kracht van 8 werken brengt evenwicht en geluk voor iedereen.

 

 

Uitslag oudervragenlijst 2021

Lees verder