Toekomstgericht leren

Talent is meer dan goed kunnen zingen of timmeren. Talent is ook: goed kunnen samenwerken, overzicht houden of aandacht hebben voor een ander. Onze school werkt met gespecialiseerde leerkrachten en begeleiders voor muziek, bewegingsonderwijs, taal- en gedragsonderwijs, reken- en cultuuronderwijs.

Alle talenten binnen ons lerarenteam worden ingezet om het talent van uw kind zo goed mogelijk te ontdekken en ontwikkelen. Uw kind krijgt zelf verantwoordelijkheid over zijn leerproces. Wat doet hij eerst? Wat stelt hij uit? Waar krijgt hij energie van? We hebben verticale klassen. Dan moet je ook anderen helpen of zelf om hulp vragen. Via gesprekjes bekijken we vervolgens hoe dat is gegaan en hoe de leerling het aanpakt, wat goed ging, waar hij verder mee wil. Zo houden we uw kind een spiegel voor en leert hij zijn eigen talenten steeds beter kennen om stappen te kunnen zetten naar zijn nabije toekomst.

Vakdocenten en specialisten

Het lerarenteam van De Oosterenkschool is een goed geoliede samenwerking van mensen met uiteenlopende talenten en deskundigheden. Samen bieden zij de leerlingen een duidelijke structuur en een positief schoolklimaat. Leerkrachten bezoeken elkaars lessen. Er is ruimte om te leren van elkaar en met elkaar. Het is een luxe dat we in onze school ook vakleerkrachten kunnen inzetten voor het bewegings- en muziekonderwijs aan uw kind.

De volgende specialisten zijn aanwezig in het team:

  • Intern begeleider
  • Taalexpert
  • Rekenexpert
  • Expert Jonge Kind
  • Expert Cultuuronderwijs
  • Expert Meer- en Hoogbegaafden
  • Remedial Teaching
  • Gedragsexpert

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Onze sportcoach lokt alle leerlingen, van kleuters tot tieners, uit tot sportspelletjes. Lachen, springen, gek doen: het plezier van samen bewegen staat voorop. Uw kind leert bovendien veel verschillende sporten beoefenen. De sportcoach is afkomstig van Sportservice Zwolle. Samen met Zwolse scholen zoals de onze zet die organisatie een doorlopende leerlijn op voor een sportieve, gezonde en sociale leefstijl voor álle kinderen uit de stad. Van peutergym tot sport na schooltijd. Daar heeft ook uw kind zijn hele leven plezier van!

Vakleerkracht muziekonderwijs

Onze vakleerkracht muziek komt met zijn gitaar naar school en gaat met de kinderen zingen, rappen, liedjes maken en notenlezen. Hij leidt ook het kinderkerstkoor dat tijdens de jaarlijkse vieringen optreedt. Deze muziekprojecten zijn gericht op het creëren van zelfvertrouwen, samenwerking en muzikale vaardigheid.